Quảng Bình

Cập nhập tin tức Quảng Bình

Với hy vọng tự tạo ra trầm hương, nhiều người dân Quảng Bình đã đổ xô trồng cây dó bầu. Đến nay, sau 20 năm, người trồng dó bầu vỡ mộng tỷ phú khi không hề thấy trầm.