quảng cáo sản phẩm

tin tức về quảng cáo sản phẩm mới nhất

Clip trên YouTube sai phạm: DN Việt dừng quảng cáoicon
Đầu tư02/03/20170

Clip trên YouTube sai phạm: DN Việt dừng quảng cáo

Các doanh nghiệp đã có công văn giải trình về việc sản phẩm thương hiệu xuất hiện trên các clip Youtube vi phạm và dừng các quảng cáo trên mạng này.