Khả năng khiêu vũ của hai chàng trai này khiến cho các vũ công chuyên nghiệp cũng phải ngả mũ thán phục.


QK