quốc gia có thu nhập trung bình

tin tức về quốc gia có thu nhập trung bình mới nhất

Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ kinh tế?icon
Tiêu điểm06/12/20180

Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ kinh tế?

Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta không đẩy lùi được “nguy cơ tụt hậu” về kinh tế như đã chỉ ra 30 năm nay và “tụt hậu” cứ đeo đẵng chúng ta?