quy chế bầu cử

tin tức về quy chế bầu cử mới nhất

Trung ương cho ý kiến Quy chế bầu cử, thông qua dự thảo văn kiện trình Đại hội XIIIicon
Chính trị14/12/20200

Trung ương cho ý kiến Quy chế bầu cử, thông qua dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 14 khai mạc sáng 14/12 là xem xét và thảo luận dự thảo Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng.
 
Nước rút cho ngày bầu cửicon

Nước rút cho ngày bầu cử

Bầu cử QH & HĐND
19/05/2016
Thành phố đông dân nhất nước đã sẵn sàng cho ngày bầu cử chủ nhật tuần này.
HĐND cần có nhiều đại diện tiếng nói của dânicon

HĐND cần có nhiều đại diện tiếng nói của dân

Thời sự
16/02/2016
HĐND không thể đa phần là đảng viên, đại diện Nhà nước - ý kiến về cơ cấu, số lượng ứng cử HĐND TP.HCM.
Nhân sự được rút hay không do Đại hội quyết địnhicon

Nhân sự được rút hay không do Đại hội quyết định

Thời sự
21/01/2016
“Các đồng chí là cấp ủy viên không được cấp ủy giới thiệu thì không được ứng cử hay nhận đề cử. Nhưng Đại hội có quyền quyết định cao nhất'.
Thông qua quy chế bầu cử Đại hội 12icon

Thông qua quy chế bầu cử Đại hội 12

Thời sự
20/01/2016
Ủy viên TƯ đương nhiệm không được đề cử nhân sự ngoài danh sách TƯ chuẩn bị, không được nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách tái cử.