quỹ đạo

tin tức về quỹ đạo mới nhất

Xem Ấn Độ phóng hàng loạt vệ tinh vào quỹ đạoicon
Thế giới27/11/20190

Xem Ấn Độ phóng hàng loạt vệ tinh vào quỹ đạo

Ấn Độ vừa phóng vệ tinh quan sát Cartosat-3 vào quỹ đạo, đi kèm với 13 vệ tinh nhỏ hơn. Đây là một bước tiến quan trọng trong chương trình không gian của nước này.