quy định khởi tố

tin tức về quy định khởi tố mới nhất

Lời xin lỗi không thể thay trách nhiệm pháp lý của cán bộicon
TuanVietNam29/04/20160

Lời xin lỗi không thể thay trách nhiệm pháp lý của cán bộ

Lời xin lỗi không thể thay thế trách nhiệm pháp lý của cán bộ, công chức có hành vi sai phạm, hai loại trách nhiệm này phải được làm rạch ròi.