quy định mới về cử tuyển

tin tức về quy định mới về cử tuyển mới nhất

Học sinh cử tuyển đạt đủ điểm sàn sẽ không cần qua dự bị ĐH, CĐicon
Tuyển sinh14/03/20200

Học sinh cử tuyển đạt đủ điểm sàn sẽ không cần qua dự bị ĐH, CĐ

 - Học sinh thuộc đối tượng cử tuyển nếu thi THPT quốc gia đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH, CĐ sẽ được ưu tiên chuyển ngay vào đào tạo chính thức mà không phải qua học dự bị ĐH, CĐ.