quy hoạch lãnh đạo

tin tức về quy hoạch lãnh đạo mới nhất

Hoàn thành quy hoạch lãnh đạo Bộ Tư pháp 2021-2026icon
Chính trị26/03/20180

Hoàn thành quy hoạch lãnh đạo Bộ Tư pháp 2021-2026

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cho biết, Bộ đã chuẩn bị xong các thủ tục của Đảng về quy hoạch lãnh đạo 2021-2026.