quy hoạch mạng lưới trường học

tin tức về quy hoạch mạng lưới trường học mới nhất

Đến năm 2025 dừng tuyển sinh trường sư phạm không đảm bảo chất lượngicon
Người thầy04/05/20190

Đến năm 2025 dừng tuyển sinh trường sư phạm không đảm bảo chất lượng

-Giai đoạn 2021-2025, dừng tuyển sinh các trường sư phạm không đạt chuẩn chất lượng; giải thể các trường trung cấp sư phạm và dừng phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm đối với các trường trung cấp còn lại.