Quy hoạch tổng thể

tin tức về Quy hoạch tổng thể mới nhất

Dự tính mất 2 năm để triển khai lập quy hoạch tổng thể quốc giaicon
Dự án15/07/20190

Dự tính mất 2 năm để triển khai lập quy hoạch tổng thể quốc gia

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kế hoạch tổ chức triển khai lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ được bắt đầu từ tháng 7/2019 và dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2021.