quỹ phòng chống tác hại thuốc lá

tin tức về quỹ phòng chống tác hại thuốc lá mới nhất

Quá nhiều loại quỹ thu tiền dân, lỏng lẻo quản lý, lãng phí chi tiêuicon
Tài chính04/11/20190

Quá nhiều loại quỹ thu tiền dân, lỏng lẻo quản lý, lãng phí chi tiêu

Quỹ tài chính ngoài ngân sách được thành lập quá nhiều, do rất nhiều cơ quan, đơn vị ban hành, ở rất nhiều cấp khác nhau.