quỹ tài chính ngoài ngân sách

tin tức về quỹ tài chính ngoài ngân sách mới nhất

Thu tiền dân lập quỹ ngoài ngân sách, ngàn tỷ chi tiêu không ai rõicon
Tài chính20/12/20190

Thu tiền dân lập quỹ ngoài ngân sách, ngàn tỷ chi tiêu không ai rõ

Lần đầu tiên, các quỹ tài chính ngoài ngân sách bị điểm danh được thành lập quá nhiều. Nhiều loại quỹ thu ngàn tỷ nhưng chi tiêu chưa rõ hiệu quả.