quỹ tích lũy trả nợ

tin tức về quỹ tích lũy trả nợ mới nhất

Ứng ra 97 triệu USD trả nợ 'thay' cho dự án đắp chiếuicon
Đầu tư21/05/20190

Ứng ra 97 triệu USD trả nợ 'thay' cho dự án đắp chiếu

 Dự án nhà máy giấy Phương Nam là một trong 12 dự án yếu kém, đắp chiếu ngành Công Thương. Đến nay, quỹ tích lũy trả nợ đã phải ứng ra 97 triệu USD trả nợ thay cho dự án.