quyền lợi người tiêu dùng

tin tức về quyền lợi người tiêu dùng mới nhất

Loại bỏ những nội dung quảng cáo vô trách nhiệm với cộng đồngicon

Loại bỏ những nội dung quảng cáo vô trách nhiệm với cộng đồng

Cần đưa Quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo đi vào cuộc sống nhằm loại bỏ những quảng cáo vô đạo đức và thiếu trách nhiệm với cộng đồng xã hội.