quyền tố cáo

tin tức về quyền tố cáo mới nhất

Công dân có quyền tố cáo như thế nào?icon
Hồi âm19/04/20190

Công dân có quyền tố cáo như thế nào?

Tôi muốn hỏi người tố cáo có những quyền gì theo Luật tố cáo 2018? Có điểm gì mới so với Luật cũ?