Quyết định 11

tin tức về Quyết định 11 mới nhất

Phát triển nguồn điện vô tận trên mỗi mái nhàicon
Đầu tư22/11/20190

Phát triển nguồn điện vô tận trên mỗi mái nhà

 Thủ tướng yêu cầu tuân thủ nguyên tắc tập trung cho những nơi có tiềm năng và lợi thế, có điều kiện phát triển tốt; ưu tiên khuyến khích phát triển hợp lý điện mặt trời trên mái nhà…