quyết định nhân sự

tin tức về quyết định nhân sự mới nhất

Quyết định nhân sự của Chủ tịch nước, Thủ tướngicon
Chính trị08/04/20170

Quyết định nhân sự của Chủ tịch nước, Thủ tướng

Chủ tịch nước, Thủ tướng vừa quyết định công tác nhân sự một số cơ quan, đơn vị trực thuộc.