quýt hơn 100 tuổi

Cập nhập tin tức quýt hơn 100 tuổi

Cây quýt rừng được đánh giá hơn 100 tuổi xuất hiện ở thành Vinh, đang được các thương lái rao bán với giá hơn 400 triệu đồng.