rác nhựa

tin tức về rác nhựa mới nhất

Một quyết định cấm cửa của Trung Quốc, toàn cầu xáo độngicon
Đầu tư25/06/20180

Một quyết định cấm cửa của Trung Quốc, toàn cầu xáo động

Quyết định cấm cửa của Trung Quốc sẽ khiến một ngành làm ăn trên toàn cầu xáo động và lo ngại Đông Nam Á trong đó có Việt Nam là cái rốn chịu ảnh hưởng.