rác thải tái chế

tin tức về rác thải tái chế mới nhất

Trung Quốc ảnh hưởng thế nào đến ngành công nghiệp tái chế?icon
Công nghệ24/03/20200

Trung Quốc ảnh hưởng thế nào đến ngành công nghiệp tái chế?

Tái chế là quá trình tiêu hủy các sản phẩm cũ và xử lý chúng thành sản phẩm mới có thể tái sử dụng. Tuy nhiên việc tái chế không hề đơn giản và nền công nghiệp này trên toàn cầu lại phụ thuộc rất lớn vào Trung Quốc.