rác viễn thông

tin tức về rác viễn thông mới nhất

Công bố thêm 29.000 địa chỉ IP phát tán thư điện tử rácicon
Viễn thông02/02/20210

Công bố thêm 29.000 địa chỉ IP phát tán thư điện tử rác

Các đối tượng phát tán thư điện tử rác có thể bị ngăn chặn, thu hồi địa chỉ điện tử dùng để phát tán rác viễn thông theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.