răng hàm mặt

tin tức về răng hàm mặt mới nhất

300 bác sĩ RHM bàn về những thách thức nha khoaicon

300 bác sĩ RHM bàn về những thách thức nha khoa

Tại Hội thảo Nha khoa “Hướng đến thành công trong Nha khoa đương đại”, 300 bác sĩ răng hàm mặt đã bàn về những thách thức nha khoa nhằm giảm thiểu những thất bại trong điều trị ở lĩnh vực này.