râu dài

Cập nhập tin tức râu dài

Một người đàn ông Ấn Độ đã có bộ râu dài tới 6,7m sau 33 năm không cắt.