râu dài

tin tức về râu dài mới nhất

Người đàn ông 33 năm không cạo râuicon

Người đàn ông 33 năm không cạo râu

Một người đàn ông Ấn Độ đã có bộ râu dài tới 6,7m sau 33 năm không cắt.