rễ 'na rừng'

Cập nhập tin tức rễ 'na rừng'

Những ngày gần đây, thương lái tích cực thu mua một loại cây mọc nhiều ven suối trong các cánh rừng huyện Kbang (Gia Lai) bán sang Trung Quốc.