Royal Park Bắc Ninh

tin tức về Royal Park Bắc Ninh mới nhất

‘Thúc’ báo cáo kết quả thanh tra dự án đẳng cấp bậc nhất Bắc Ninhicon
Dự án17/07/20200

‘Thúc’ báo cáo kết quả thanh tra dự án đẳng cấp bậc nhất Bắc Ninh

Bắc Ninh yêu cầu Thanh tra tỉnh khẩn trương báo cáo kết quả thanh tra toàn diện dự án Royal Park Bắc Ninh. Được quảng cáo là một trong những dự án đẳng cấp bậc nhất Bắc Ninh, dự án dính hàng loạt sai phạm trước khi bị thanh tra toàn diện.