RP Leipzig vs Tottenham

Cập nhập tin tức RP Leipzig vs Tottenham

 - Jose Mourinho đang trong cơn túng quẫn, và các CĐV Tottenham chờ đợi ông tạo được giá trị đặc biệt, trước RP Leipzig.