sa lan đâm nhau

Cập nhập tin tức sa lan đâm nhau

Sau cú đâm mạnh trên sông Sài Gòn, chiếc sà lan chìm xuống khiến 3 thuyền viên hoảng loạn, nhảy sông...