sách giáo khoa Công nghệ giáo dục

tin tức về sách giáo khoa Công nghệ giáo dục mới nhất

"Sách của GS Hồ Ngọc Đại có nhiều điểm không phù hợp chương trình mới"icon
Người thầy13/09/20190

"Sách của GS Hồ Ngọc Đại có nhiều điểm không phù hợp chương trình mới"

- Hội đồng thẩm định SGK cho biết việc thẩm định, đánh giá  các bộ SGK được tiến hành theo nguyên lý ưu tiên sự thích hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới.