Sài Gòn vỡ trận

tin tức về Sài Gòn vỡ trận mới nhất

Mưa ngập, cống tắc và một số thứ “qui ra thóc”icon
Tiêu điểm01/10/20160

Mưa ngập, cống tắc và một số thứ “qui ra thóc”

Trận mưa ở Sài Gòn hay cơn lũ Hà Nội, xét về mặt nào đó là sự “trừng phạt” tất cả: dù bạn là ai.