sâm Mỹ 20 năm tuổi

Cập nhập tin tức sâm Mỹ 20 năm tuổi

Người Trung Quốc chuộng sâm rừng Mỹ bởi nhân sâm châu Á chủ yếu là sâm trồng với chất lượng thấp. Loại sâm Mỹ 20 năm tuổi có giá trị cao tương đương với đá quý.