sân golf trong Tân Sơn Nhất

tin tức về sân golf trong Tân Sơn Nhất mới nhất

Bộ Quốc phòng sẽ thu hồi sân golf trong Tân Sơn Nhất bất cứ lúc nàoicon
Quốc hội01/06/20170

Bộ Quốc phòng sẽ thu hồi sân golf trong Tân Sơn Nhất bất cứ lúc nào

Bộ Quốc phòng thống nhất sẽ thu hồi sân golf trong Tân Sơn Nhất bất cứ thời điểm nào khi có nhu cầu về quốc phòng hoặc khi có chỉ thị của cấp trên.