sản phẩm dinh dưỡng công thức

tin tức về sản phẩm dinh dưỡng công thức mới nhất

Nhiều lô sữa Nutrilatt bị cảnh báo có hàm lượng sắt, kẽm thấp hơn công bốicon

Nhiều lô sữa Nutrilatt bị cảnh báo có hàm lượng sắt, kẽm thấp hơn công bố

30 mẫu kiểm tra lấy từ 6 lô của sản phẩm Nutrilatt 1 và 2 tại Campuchia được kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng sắt và kẽm thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn của Tổ chức tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế và quy định của Việt Nam.