Sản xuất dựa trên nền tảng điện toán đám mây sẽ kích hoạt một thư viện thiết kế kỹ thuật số và dữ liệu sản xuất mới, cho chúng ta biết cái nào hiệu quả và vì sao.

Trong hàng trăm năm, sản xuất là động cơ tạo ra cơ hội, tiến bộ và tăng trưởng. Từ việc cơ giới hóa trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đến sản xuất hàng loạt và lắp ráp tự động, những tiến bộ trong sản xuất đã thúc đẩy thế giới đi lên. Ngành sản xuất về cơ bản định nghĩa cách con người lao động và sinh hoạt.

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn