sản xuất thuốc GMP-WHO

tin tức về sản xuất thuốc GMP-WHO mới nhất

Đã có 222 cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP-WHOicon
Sức khoẻ 24h21/12/20180

Đã có 222 cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP-WHO

Tính đến ngày 18/12, Việt Nam đã có 222 cơ sở sản xuất thuốc trong nước đạt tiêu chuẩn GMP-WHO.