sáng kiến nông nghiệp

tin tức về sáng kiến nông nghiệp mới nhất

Chuyện lạ: Giăng mùng cho mận, mặc váy cho camicon
Thị trường25/11/20170

Chuyện lạ: Giăng mùng cho mận, mặc váy cho cam

Những sáng kiến đầy ngẫu nhiên và thực tiễn của nông dân đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực.