sáng tác văn học

tin tức về sáng tác văn học mới nhất

Vinh danh các tác phẩm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minhicon

Vinh danh các tác phẩm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

BTC đã quyết định khen thưởng 42 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá, tặng thưởng cho 228 tác phẩm.