sang tên đổi chủ xe

tin tức về sang tên đổi chủ xe mới nhất

Bộ Công an quy định sang tên đổi chủ như thế nào?icon

Bộ Công an quy định sang tên đổi chủ như thế nào?

Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy định rất rõ thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển phương tiện, kể cả xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người.