Sắp xếp báo chí

tin tức về Sắp xếp báo chí mới nhất

TP.HCM sắp xếp và sáp nhập cơ quan báo chí, không xóa tên tờ nàoicon
Thời sự29/05/20200

TP.HCM sắp xếp và sáp nhập cơ quan báo chí, không xóa tên tờ nào

Từ 28 cơ quan báo chí, sau sắp xếp đến hết năm 2020 TP.HCM chỉ còn 19 đơn vị và đến năm 2025 nghiên cứu xây dựng đề án chỉ còn một Trung tâm báo chí đa phương tiện.