sắp xếp vụ cục

tin tức về sắp xếp vụ cục mới nhất

Biến động lớn Bộ Công Thương, giảm nhiều cục trưởng, vụ trưởngicon
Kinh Doanh22/11/20160

Biến động lớn Bộ Công Thương, giảm nhiều cục trưởng, vụ trưởng

Một đại diện của Bộ Công Thương xác nhận Bộ này đang có kế hoạch sắp xếp, thu hẹp các vụ, cục, viện để tinh giản bộ máy.