SARS- COV-2

tin tức về SARS- COV-2 mới nhất

Bệnh nhân nước ngoài cảm ơn Việt Nam ngày ra việnicon
Sức khỏe30/03/20200

Bệnh nhân nước ngoài cảm ơn Việt Nam ngày ra viện

Bệnh nhân người Cộng hòa Séc đã khỏi bệnh sau 14 ngày điều trị. Ông cảm kích trước những gì Chính phủ Việt Nam và bác sĩ đã chăm sóc trong thời gian điều trị Covid-19.