sau chiến tranh

tin tức về sau chiến tranh mới nhất

Hình ảnh Hà Nội đầu thập niên 80 qua ống kính người phương Tâyicon

Hình ảnh Hà Nội đầu thập niên 80 qua ống kính người phương Tây

Việt Nam năm 1981 là một nơi rất khác biệt, và Hà Nội khi đó tĩnh lặng, hầu như không oto, xe máy...