sếp Cảng hàng không

tin tức về sếp Cảng hàng không mới nhất

Sếp sân bay nhận lương trăm triệu mỗi tháng: Họ là ai?icon
Kinh Doanh10/03/20160

Sếp sân bay nhận lương trăm triệu mỗi tháng: Họ là ai?

Theo công bố tài liệu họp ĐHCĐ lần thứ nhất kể từ khi cổ phần hóa, 5 thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Tổng công ty Cảng Hàng không (ACV) dự kiến nhận lương hơn 100 triệu mỗi tháng. Họ là ai?