sổ bảo hiểm

tin tức về sổ bảo hiểm mới nhất

Tối đa 30 ngày, người lao động nghỉ việc được nhận sổ bảo hiểmicon
Hồi âm30/03/20190

Tối đa 30 ngày, người lao động nghỉ việc được nhận sổ bảo hiểm

Sau khi nghỉ việc, tối đa bao lâu người lao động nhận được sổ bảo hiểm? Tôi đã thông báo nghĩ việc trước 45 ngày với công ty nhưng đến nay nghỉ được 2 tháng, công ty vẫn chưa trả sổ bảo hiểm cho tôi là đúng hay sai luật?

 
Rắc rối chuyển công ty mà không chuyển sổ bảo hiểmicon

Rắc rối chuyển công ty mà không chuyển sổ bảo hiểm

Bạn đọc
09/01/2015
Năm 2010, tôi có xin vào làm ở công ty điện tử. Công ty mới có đóng bảo hiểm cho tôi nhưng hiện nay lại yêu cầu sổ của công ty cũ.