số định danh cá nhân

tin tức về số định danh cá nhân mới nhất

Bộ Công an thông tin về bỏ sổ hộ khẩuicon
Chính trị17/10/20180

Bộ Công an thông tin về bỏ sổ hộ khẩu

Số định danh cá nhân cập nhật từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ giúp giảm chi phí cho người dân ước tính khoảng 1.600 tỷ đồng/năm.