sở hữu công nghiệp

tin tức về sở hữu công nghiệp mới nhất

Sẽ trình chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ vào cuối nămicon
Khoa học08/11/20170

Sẽ trình chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ vào cuối năm

Dự thảo Chiến lược dự kiến sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét vào cuối năm 2017.