sổ tạm trú

tin tức về sổ tạm trú mới nhất

Mất sổ hộ khẩu, thủ tục cấp lại ra sao?icon
Hồi âm28/08/20190

Mất sổ hộ khẩu, thủ tục cấp lại ra sao?

Trong một lần tôi đi làm các giấy tờ thì làm mất cuốn sổ hộ khẩu của gia đình. Giờ tôi muốn làm lại thì phải làm ở đâu và trong bao lâu?