sổ tạm trú

tin tức về sổ tạm trú mới nhất

Chính thức bỏ sổ hộ khẩu từ năm 2022icon
Chính trị13/11/20200

Chính thức bỏ sổ hộ khẩu từ năm 2022

Với đa số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội thông qua Luật Cư trú (sửa đổi), trong đó có quy định về việc bỏ sổ hộ khẩu thay bằng mã định danh cá nhân.
 
Có sổ KT3, người ngoại tỉnh tiện đủ đường?icon

Có sổ KT3, người ngoại tỉnh tiện đủ đường?

Hồi âm
14/12/2017
Tôi là công nhân ở tỉnh lên Hà Nội lao động. Tôi có nghe nói nếu người ngoại tỉnh ở Hà Nội chưa có nhà mà có sổ KT3 thì sẽ có nhiều quyền lợi.