Sở Thông tin truyền thông

tin tức về Sở Thông tin truyền thông mới nhất

Muốn làm Giám đốc Sở TT&TT, cần có những tiêu chuẩn nàyicon
Chính trị07/09/20180

Muốn làm Giám đốc Sở TT&TT, cần có những tiêu chuẩn này

Một trong những tiêu chuẩn làm Giám đốc Sở TT&TT là phải có ít nhất 7 năm công tác trong lĩnh vực TT&TT.