Sputnick V

tin tức về Sputnick V mới nhất

Việt Nam gia công vắc xin Sputnik V của Ngaicon
Sức khỏe03/06/20210

Việt Nam gia công vắc xin Sputnik V của Nga

Công ty Vabiotech sẽ thực hiện gia công, đóng ống vắc xin Sputnik V của Nga với công suất 5 triệu liều/tháng.